การรับส่งข้อความผ่าน ความเป็นจริงเสริม

แพลตฟอร์มการสื่อสารตามพื้นที่และเวลา

ฝากข้อความของคุณไว้ในโลกแห่งความเป็นจริง

Zome Features

โหมดโฮโลแกรม

โต้ตอบกับข้อมูลดิจิทัลในพื้นที่ AR

ข้อความตามเวลา

การส่งแคปซูลเวลาที่สามารถเปิดได้เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในอนาคต

ข้อความจากตำแหน่ง

ส่งข้อความจากตำแหน่งเฉพาะ เพื่อกระตุ้นให้คุณออกสำรวจและสร้าง

การออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้

การออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ อย่างร่วมสมัยและสง่างาม

ความเป็นจริงเสริม

คุณลักษณะ AR ที่เป็นเอกลักษณ์ ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้สมาร์ทโฟน ทั้งระบบ แอนดรอยด์ และแอปเปิ้ล

บริษัท:

Zome พัฒนาโดย Rhizomenet Pty. Ltd.

เราเชื่อว่าการสร้างแพลตฟอร์มการสื่อสาร AR ที่ดีจะทำให้ผู้คนใช้ชีวิตง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การสื่อสารตามพื้นที่และเวลา มีคุณค่าและมีความสัมพันธ์กับผู้คนมากขึ้น ตามตำแหน่งที่เขาอยู่ในช่วงเวลานั้น

Zome จะช่วยให้ผู้คนสร้างสรรค์, สำรวจ, แสดงออก, แบ่งปันความรู้และความทรงจำ ให้กันเเละกัน